KODEX Základní školy Na rovině

KODEX Základní školy Na rovině v Chrudimi                                                                  Místo poskytovaného vzdělávání :                                                                                          Základní škola Na rovině v České Třebové, Pod Jelenicí 657                    

Zásada č.1 VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT ne pro školu.                                                           Znamená to učit se v souvislostech. Děti pracují na dlouhodobějších projektech, v nichž propojují nabyté poznatky s praktickým životem a učí se prezentovat svou práci. Učitel dítěti pouze umožní, aby chtělo hledat neznámé, zjišťovat možnosti, neustále objevovat novosti kolem nás. Vše se neustále zrychluje a bude dobré, když se děti naučí orientovat se na hledání řešení. Nepřejeme si přece mít kolem sebe lidi, kteří jsou schopni pouze plnit příkazy.

Zásada č.2 POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM                                                      Přirozenou touhou dítěte je poznávat samo sebe a svět okolo sebe. Tuto touhu   musíme ve škole maximálně podpořit. Dítě je vnímáno na stejné úrovni jako učitel. Učitel připraví prostředí, nastaví situace a pak naslouchá, povzbuzuje, vybízí k otázkám a k  hledáním odpovědí. Potlačíme-li tuto touhu, musíme hledat povinnosti a to přece nechceme. Děti se mají učit proto, že chtějí vědět.

Zásada č.3 je RESPEKTUJÍCÍ PŘÍSTUP K DÍTĚTI                                                             – já respektuji tebe, ty respektuješ mě.                                                                          Velmi důležitou otázkou v naší škole bude správné nastavení pravidel, která si budou v rámci možností stanovovat samy děti, samozřejmě pod pedagogickým vedením. Neznamená to volnou výchovu, hranice však budou hledány s důrazem na zažití přirozených důsledků chování dítěte. Takto nastavená pravidla pak snáze dodržují, protože vědí proč.Dokáží se pak daleko lépe orientovat v principech demokracie, odlišit anarchii, naučí se přirozenému vnímání autority.

Zásada č.4 je navodit u dítěte POCIT BEZPEČÍ                                                               Je důležité, aby se děti ve škole cítily dobře a v bezpečí. Je prokázáno, že když má dítě strach, ať již ze sebemenších důvodů a subjektivních pocitů, není mu dobře, je ve stresu, jeho mozek pak nepracuje naplno a dítě jen těžko přijímá nové informace.

Zásada č.5 je učit děti s vědomím, že CO SLYŠÍM – ZAPOMENU, CO VIDÍM- TO SI ZAPAMATUJI, ale CO UDĚLÁM TO POCHOPÍM.                                                             Děti se učí „hrou“, prací se speciálními montessori pomůckami, které jim pomáhají věc lépe pochopit a tím si vše mnohem lépe zapamatují, než kdyby museli „biflovat“. Při práci s pomůckou si děti trénují schopnost soustředit se, vytrvat a samostatně uvažovat.

Zásada č.6 je PRÁCE S CHYBOU.                                                                                  Dítě má právo vyjádřit svůj názor, v kolektivu s učitelem je možné o názoru polemizovat, hledat další otázky, pomoci nalézat správné odpovědi, přivést dítě k pochopení chyby. Chyba je pouze známka, že připravený úkol nebyl správně nastaven na dosažený stupeň zralosti dítěte, že dítě látku nedokázalo vstřebat, nedokázalo ji pochopit, nebo ji pochopilo nesprávně. Chyba je pouhou informací pro učitele. Pokud dítě za chybu dostane špatnou známku nebo napomenutí : „to už bys měl dávno vědět“, odebíráme mu pouze část jeho sebevědomí, které mu bude chybět i v době, kdy již látku plně zvládne.

Zásada č. 7 NEZNÁMKOVÁNÍ A NESOUTĚŽENÍ                                                            V naší škole nepracujeme na výkon, nesoutěžíme, kdo bude první a na koho zbývá poslední lavice, nesrovnáváme děti mezi sebou. Důležité je, jak se dítě samo vnímá, jak se zlepšilo ve srovnání samo se sebou, jakého pokroku dosáhlo. Každý má své tempo a k tomu je připraven jeho osobní plán. Na další úkol přechází až po řádném zvládnutí úkolu předchozího. Někdo zvládne čtení v pololetí 1.ročníku, druhý až na konci 2.ročníku, v matematice na tom ale mohou být tyto dvě děti úplně obráceně, důležité je podpořit jejich individualitu. Dnes přece ještě nevíme, kdo bude lékařem a kdo soustružníkem. Proč bychom tedy měli děti ovlivňovat známkami. Děti hodnotí zvládnutí svého osobního plánu spolu s učitelem, tato schopnost sebehodnocení je velice důležitá.

Děti jsou hodnoceny slovně, přesným popisným jazykem, děti i rodiče tak dostávají zpětnou vazbu, ze které se dozvědí, jak zvládají předepsanou látku.

Zásada č. 8 SMYSLUPLNOST                                                                                           „K čemu mi to bude?“ – je velmi důležitá otázka – kdo ví proč, najde snadněji jak. Dítě nebude hledat důvody, proč by se mělo učit, namísto odpovědí na otázky co a jak by se mělo učit.

Zásada č.9 SPOLUPRÁCE                                                                                               Naučit se, jak pracovat v týmu, umět vyjádřit svůj názor, vyslechnout a respektovat názor druhého, učit se argumentovat, kriticky myslet, to vše se děti učí prací ve věkově smíšené skupině. Děti často pracují ve dvojicích nebo ve skupinkách na různých projektech, učí se principům pozitivní spolupráce, čímž se rovněž podporuje vzájemné učení.

Zásada č. 10 SVOBODA A ZODPOVĚDNOST                                                                 Dítě má svobodu do té míry, do jaké je schopno převzít odpovědnost za to, co dělá. S větší ochotou dítěte převzít odpovědnost za dodržování pravidel roste i jeho svoboda.        Pokud dítě není schopno převzít odpovědnost za své činy, netrestáme je, ale poukazujeme na přirozené důsledky jeho chování a v případě nutnosti jeho svobodu dočasně omezíme.

Do této zásady přirozeně patří, že RODIČE JSOU VE ŠKOLE VÍTÁNI.                          Škola je rodičům otevřená, mají přímý kontakt na učitele, mohou přijít do hodiny, sami si vyzkouší způsob práce s pomůckami. Naše škola pořádá pravidelné akce pro rodiče s dětmi pro podporu komunity, rozšíříme další kurzy pro rodiče.                                             Zpětně vítáme jakoukoli pomoc rodičů, neboť si plně uvědomujeme výchovné spolupůsobení školy s rodinou.

Těším se na vaše děti. Dagmar Kebrlová – učitelka.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.